Dziewięcioletni błąd w paczce OpenSSH w pkgsrc

Dziewięć lat temu deweloperzy pkgsrc chcąc wyłączyć funkcjonalność rozdzielenia funkcjonalności (ang. privilege separation) na platformie Interix, omyłkowo wyłączyli na wszystkich pozostałych pozostawiając ją na Interiksie. Błąd został znaleziony przez użytkownika SmartOS Jana Vlacha, członka listy dyskusyjnej smartos-discuss. Poprawka została naniesiona przez Jonathana Perkina, który wraz modyfikacjami dodał wsparcie dla rozdzielania funkcjonalności na platformie Darwin (MacOSX).
Czytaj dalej…