MidnightBSD 0.6

Projekt MidnightBSD doczekał się wydania 0.6 swojego systemu na bazie FreeBSD. Wśród zmian należy wymienić: Odejście od numeracji systemu 0.5-RELEASE i 0.6-CURRENT, zastępowanie jej samym numerem z wersją. Aktualizacje łatek bezpieczeństwa w kodzie OpenSSL, tnftp, rtsold(8), file(1), BIND, sqlite3. Poprawki w budowie Perla w ramach budowy świata. Naprawienie błędu naruszenia pamięci przez clearenv(3). Aktualizacja części […]
Czytaj dalej…