MidnightBSD 0.6

Projekt MidnightBSD doczekał się wydania 0.6 swojego systemu na bazie FreeBSD. Wśród zmian należy wymienić: Odejście od numeracji systemu 0.5-RELEASE i 0.6-CURRENT, zastępowanie jej samym numerem z wersją. Aktualizacje łatek bezpieczeństwa w kodzie OpenSSL, tnftp, rtsold(8), file(1), BIND, sqlite3. Poprawki w budowie Perla w ramach budowy świata. Naprawienie błędu naruszenia pamięci przez clearenv(3). Aktualizacja części […]
Czytaj dalej…

 

Spotkanie poświęcone Perlowi w systemie bazowym OpenBSD

W grupie użytkowników Perla Portland Perl Mongers podczas kolejnego z comiesięcznych spotkań, 12 marca była dyskutowana kwestia Perla w systemie bazowym OpenBSD. Prelegentem i zarazem opiekunem Perla w tej dystrybucji BSD jest Andrew Fresh — freelancer z USA. Perl został włączony jako podstawowy język skryptowy już w 1996 r. przez Jasona Downs (downsj) i jest […]
Czytaj dalej…