Pierwsze łatki NetBSD w projekcie lldb/llvm

W lldb/llvm zaczynaja się pojawiać pierwsze łatki dodające wsparcie dla systemu NetBSD. W chwili obecnej mamy w tym programie wsparcie dla FreeBSD, Linuksa, Darwina i Windowsa. Pierwszą łatką, nie licząc dawniejszych sprzed roku zostało wykorzystanie API paccept(2), w miejsce specyficznego dla Linuksa i zaadaptowanego przez FreeBSD accept4(2). Część łatek czeka na napisanie i dodanie do […]
Czytaj dalej…

 

xhyve, port bhyve na MacOSX

xhyve jest lekkim rozwiązaniem wirtualizacji dla MacOSX, pozwalającym na uruchamianie innych systemów operacyjnych, w tym Linuksa. Jest on portem bhyve z FreeBSD. Jego cechy są następujące: lekki, tylko 230 KB wielkości, brak zewnętrznych zależności bibliotecznych, otwartoźródłowa licencja BSD, przepisanie kernelowych fragmentów w przestrzeni użytkownika korzystając z Hypervisor.framework, wsparcie dla wieloprocesorowości, wsparcie dla sieci.
Czytaj dalej…

 

Język Rust 1.0 w systemach BSD

15 maja br. została wydana wersja 1.0 języka programowania Rust. Język ten łączy elementy kolejno niskopoziomowe i wysokopoziomowe. Niskopoziomową charakterystyką jest brak odśmiecacza pamięci (ang. garbage collector) i środowiska uruchomienia (ang. runtime), natomiast wysokopoziomowym aspektem jest bezpieczeństwo typów, które organicznie wyewoluowało z doświadczeń takich języków jak C i C++.
Czytaj dalej…