DTrace/NetBSD w przestrzeni użytkownika

Dzięki ogromowi wysiłu Christosa Zoulasa NetBSD otrzymało userlandowe wsparcie dla śledzenia procesów narzędziem DTrace, na platformie NetBSD. Ogrom pracy herkulesowej Christosa trudno streścić w paru zdaniach, wystarczy wymienić, że NetBSD wzbogaciło się o: przeportowanie libproc (z FreeBSD), przeportowanie librtld_db (z FreeBSD), rozszerzenie interferfejsu <sys/proc.h> o funkcję proc_find_locked(), dodanie nowych interfejsów syscalli KERN_PROC_PATHNAME i VM_PROC_MAP, integrację […]
Czytaj dalej…