Pierwsze łatki NetBSD w projekcie lldb/llvm

W lldb/llvm zaczynaja się pojawiać pierwsze łatki dodające wsparcie dla systemu NetBSD. W chwili obecnej mamy w tym programie wsparcie dla FreeBSD, Linuksa, Darwina i Windowsa. Pierwszą łatką, nie licząc dawniejszych sprzed roku zostało wykorzystanie API paccept(2), w miejsce specyficznego dla Linuksa i zaadaptowanego przez FreeBSD accept4(2). Część łatek czeka na napisanie i dodanie do […]
Czytaj dalej…

 

Dziewięcioletni błąd w paczce OpenSSH w pkgsrc

Dziewięć lat temu deweloperzy pkgsrc chcąc wyłączyć funkcjonalność rozdzielenia funkcjonalności (ang. privilege separation) na platformie Interix, omyłkowo wyłączyli na wszystkich pozostałych pozostawiając ją na Interiksie. Błąd został znaleziony przez użytkownika SmartOS Jana Vlacha, członka listy dyskusyjnej smartos-discuss. Poprawka została naniesiona przez Jonathana Perkina, który wraz modyfikacjami dodał wsparcie dla rozdzielania funkcjonalności na platformie Darwin (MacOSX).
Czytaj dalej…

 

Język Rust 1.0 w systemach BSD

15 maja br. została wydana wersja 1.0 języka programowania Rust. Język ten łączy elementy kolejno niskopoziomowe i wysokopoziomowe. Niskopoziomową charakterystyką jest brak odśmiecacza pamięci (ang. garbage collector) i środowiska uruchomienia (ang. runtime), natomiast wysokopoziomowym aspektem jest bezpieczeństwo typów, które organicznie wyewoluowało z doświadczeń takich języków jak C i C++.
Czytaj dalej…