Kernel panic w podsystemie UVM OpenBSD <=5.6

Alejandro Hernandez po wykazaniu błędu w UVM (podsystemie pamięci wirtualnej) OpenBSD 5.5, wykazał kolejne trzy błędy dla OpenBSD <=5.6 i architektury i386. By wywołać błąd agresor wymaga możliwości zdeformowania nagłówka ELF i załadowania go do pamięci, co w praktyce ogranicza zasięg rażenia do użytkowników z dostępem do shella.
Czytaj dalej…