Język Rust 1.0 w systemach BSD

15 maja br. została wydana wersja 1.0 języka programowania Rust. Język ten łączy elementy kolejno niskopoziomowe i wysokopoziomowe. Niskopoziomową charakterystyką jest brak odśmiecacza pamięci (ang. garbage collector) i środowiska uruchomienia (ang. runtime), natomiast wysokopoziomowym aspektem jest bezpieczeństwo typów, które organicznie wyewoluowało z doświadczeń takich języków jak C i C++.
Czytaj dalej…

 

Network Block Device w Bitrig

Patrick Wildt podpisujący się jako bluerise dodał wsparcie dla Network Block Device w Bitrig. Dzięki temu mechanizmowi można podmontować zdalnie urządzenie blokowe lub np. plik z obrazem dysku — choćby wykorzystywany do wirtualizacji. NBD jest zaprojektowane w ten sposób, że strona serwera oferuje urządzenie po sieci, a strona klienta może je podmontować u siebie. Część […]
Czytaj dalej…

 

Raspberry Pi 2 otrzymało wsparcie dla wieloprocesorowości

Zespół NetBSD, a w szczególności Nick Hudson i Matt Thomas, dodał wsparcie dla RPI2 MP — a więc wieloprocesorowości na platformie Raspberry Pi 2. Jest to już kolejny krok milowy na drodze do pełnej zgodności z tym rozwiązaniem embedded. Poprzednio informowaliśmy o: nowym obrazie dla platform ARMv7 w NetBSD i o początkowej obsłudze RPI 2 […]
Czytaj dalej…

 

Bitrig fork OpenBSD na Raspberry Pi 2

Bitrig jest dość nowym forkiem OpenBSD, rozwijanym wyłącznie na platformę PC (Intel x86) i ARMv7. Pierwsza publiczna wersja 1.0 systemu operacyjnego została wydana całkiem niedawno — 25 listopada 2014 r. Projekt dość żwawo się rozwija, czego efektem jest dodanie przez Patrica Wildta 5 lutego wsparcia dla platformy Raspberry Pi 2 , po części bazującego na […]
Czytaj dalej…