Wsparcie dla NUMA we FreeBSD

NUMA (Non-Uniform Memory Access) jest architekturą pamięci dla maszyn wieloprocesorowych o  pamięci współdzielonej. NUMA charakteryzującą się tym, że każdy fizyczny procesor posiada dedykowany fragment pamięci fizycznej dołączony przez indywidualny kontroler pamięci. NUMA umożliwia osiągnięcie większej skalowalności – w przeciwieństwie do UMA, NUMA nie wprowadza pojedynczego wąskiego gardła w dostępie do pamięci.
Czytaj dalej…

 

ACPI Component Architecture wydanie 20150410 z ulepszoną obsługą NetBSD i DragonflyBSD

Współczesny desktop i serwer już nie może obejść się bez ACPI, komponentu wykorzystywanego m.in. do zarządzania energią, skalowania procesora, stanu baterii, hibernacji itd. Złożoność samego standardu ACPI niesie za sobą konieczność żmudnej i długiej implementacji, na co nie każdy chce i może sobie pozwolić — stąd powstało ACPICA, rozwijane przez firmę Intel i będące biblioteką […]
Czytaj dalej…