Systemy BSD Checkpoint 2015 r.

W jakim jest stanie rodzina systemów BSD dzisiaj? Spójrzmy na historię.
W tym roku mija:

  • 46 lat od powstania systemu UNICS (1969 r.),
  • 44 lata od UNIX First Edition (V1) (1971 r.),
  • 37 lat od wydania 1BSD (Berkeley Software Distribution) (1978 r.),
  • 36 lat od 2BSD (1979 r.),
  • 35 lat od 3BSD i 4BSD (1980 r.).

bsdtimelineLata 80. i 90. ubiegłego wieku uformowały bieżący stan systemów operacyjnych, większość z nich ukształtowała się w właśnie w tym okresie lub bazuje na przodku, który w tym okresie już istniał lub został powołany do życia. Do tych systemów należy również trójka systemów bazujących na 386BSD i BSD4.4, a mianowicie: NetBSD, FreeBSD, OpenBSD. Wszystkie pozostałe nadal utrzymywane systemy BSD są już forkami lub nadbudówką/remiksem tej trójki i powstały przeważnie w ciągu ostatnich 10 lat.

Spójrzmy na stan obecny wspomnianej trójki.

FreeBSD

freebsdPosiada największą rzeszę deweloperów, a mianowicie 391 osób (większość jest nieaktywna). Społeczność użytkowników FreeBSD jest również jest największa. System ten również przoduje również na rynku wydawniczym, gdyż najnowsza książki opisująca budowę i działanie systemu FreeBSD (The Design and Implementation of the FreeBSD Operating System wyd. II) została wydana w drugiej połowie 2014 r. Warto odnotować, że Fundacja FreeBSD w ubiegłym roku zebrała łącznie 2.372.132,00 USD i jest to rekordowa suma spośród wszystkich systemów BSD.

Liczba portów (paczek w systemie zarządzania oprogramowaniem) wynosi 24064 sztuk, a narzędzie do zarządzania pakietami binarnymi pkgng zostało zaadaptowane przez system DragonflyBSD (wcześniej ten system korzystał domyślnie z pkgsrc).

Liczba wspieranych platform sprzętowych jest ograniczona przez nowy kompilator BSD-owy — Clang/LLVM. Platformy niewspierane przez Clanga zostały usunięte, a wśród nich Alpha i Itanium. Obecnie wspieranymi platformami są: Intel (i386 i amd64), PowerPC (Power ISA), SPARC64, MIPS, pc98 oraz ARM. Obecnie trwają prace nad wsparciem dla ARM64. Aktualnie kod dla tego sprzętu trafia już do centralnego repozytorium projektu.

OpenBSD

openbsdByć może jest to najsłynniejszy system uniksopodobny z rodziny BSD, z uwagi na presję jaką wywiera w światku opensource propagując rozwiązania bezpieczne i sprawdzone. To z niego wywodzi się popularne OpenSSH, podstawowy element większości systemów Uniksowych oraz najsłynniejszy fork OpenSSL (powołany do życia po odkryciu błędu tzw. Heartbleed) LibreSSL.

Szwedzki serwis openports.se notuje w dniu dzisiejszym liczbę 7364 paczek w systemie OpenBSD.

Z uwagi na autorskie rozwiązania w prowadzeniu projektu dużą część kosztów działalności projektu zabierają opłaty za prąd — wszystkie wspierane architektury zgodnie z filozofią OpenBSD muszą być budowane natywnie na danych maszynach, a nie kompilowane skrośnie. W roku 2014 Fundacja OpenBSD zebrała łącznie 397.000,00 CAD i wydała 129.000 CAD. Bilans dodatni pozwolił sfinansować na początku bieżącego roku aktywność deweloperów OpenBSD (sprzęt, wyjazdy na konferencje) czy sfinansować nowe projekty. Jednym z tych projektów jest usprawnienie zabezpieczeń przeglądarki stron internetowych.

NetBSD

NetBSD-smallerProjekt ten notuje ogółem 328 deweloperów (większa część jest już nieaktywna). Ostatnia główna wersja systemu 6.x wydana została 17 października 2012 r., najnowsza aktualizacja (6.1.5) 7 października ubiegłego roku. Następna główna rewizja systemu 7.x została zamrożona w pierwszej połowie sierpnia 2014 r., wraz z tą zmianą wersja ta weszła w fazę beta. Blokery wydania dotyczą w większości wsparcia dla akceleracji graficznej DRMKMS, które ukaże się wraz z wersją 7. Zgodnie z polityką NetBSD, nowa wersja zostanie wydana, gdy będzie gotowa, toteż brak jest zapowiedzi konkretnego terminu.

Rodzimy system paczek pkgsrc zgodnie ze szwedzkim serwisem pkgsrc.se przekroczył barierę 14.000 sztuk, przy czym ponad 13.000 buduje się dla otwartoźródłowych wariantów Solarisa (SmartOS, Illuminos), a porównywalną liczbą również dla platformy Darwin (MacOSX), FreeBSD i GNU/Linux.

W roku 2014 Fundacja NetBSD zebrała 34.180,87 USD i 35,00 EUR, a koszty w tym samym roku wyniosły 36.113,99USD i 1,83 EUR — w tym 16.000 USD przeznaczono na tzw. konsultacje (projekty finansowane przez projekt), a 7.521,30 USD wyniosły koszty sprzętu. Końcowy bilans wyniósł 250.742,72 USD i 33,17 EUR. Zapasy na poziomie 200-250 tys. USD projekt utrzymuje od 2009 r..

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *