Deweloperzy OpenBSD: Bryan Steele

18 października, 20 lat temu, pierwszy commit wylądował w repozytorium CVS projektu OpenBSD. Dzisiaj, w dzień 20 rocznicy, zespół beastie.pl zaprasza wszystkich czytelników na serię wywiadów przeprowadzonych przez nasz zespół z deweloperami projektu.

Jako pierwszy Bryan Steel


 

On October 18th 20 years ago the first commits to the OpenBSD project landed in the CVS repository. Today on the anniversary the beastie.pl team invites all readers to a series of interviews that our staff conducted with the project developers.

We start off with Bryan Steele.

 


 

1. For the readers who don’t know you, can you shortly introduce yourself?

I’m Bryan Steele (brynet@), I post silly stuff under the twitter account @canadianbryan and mostly just waste time on irc & reddit.

2. Why did you choose to run OpenBSD? How long have you been using it?  

I chose OpenBSD after running a few different Unixen, I originally was a DOS/Win user like many kids born in the 80’s raised in the 90’s. I discovered QNX at school on the Unisys/Burroughs ICON computers, but all I remeber is playing adventure games and LOGO.

For awhile I played with Unix on my 486 and later P1 & AMD K6 computers at home, first getting a copy of Coherent UNIX and then eventually Slackware Linux when I finally had Internet access. I somehow landed on OpenBSD around 3.7 and have been using it ever since.

3. For those readers that still haven’t joined the OpenBSD community, why should they try OpenBSD?

It’s a good community to be a part of, even if your not comfortable taking an active role at first.. there’s a lot of smart people working on cool things and just watching and using it can teach you a lot.

My first time using OpenBSD was to setup an IRC server so I could extend a friends network to Canada. I switched over systems one by one and over the years found it well suited for a wide variety of different roles, be it a flexible router/server or desktop.

4. Is OpenBSD your daily driver at home & at work?

http://brynet.biz.tm/pub/slacker.png

:-)

Yes. I run OpenBSD on both my laptops and desktops, the work being done by jsg@, kettenis@ and matthieu@ mean X works great on my hardware, and the porters do an amazing job keeping all the upper stacks updated and working, given so few developers and hours in the day.

6. Can you tell us about some OpenBSD-related areas you work on?

I started sending patches in 2009/2010 or so for a bunch of small things, and then in 2010 I got a fancy new dual-core AMD laptop that „just worked” except for a lack of CPU frequency scaling. I started learning about the newer AMD hardware and reading fancy docs like the BKDG (BIOS Kernel Developer Guides) and finally had something that worked, I then emailed tech@ and developers that worked on similar parts of the tree and eventually it was committed by claudio@.

Lately? I’ve been working on my own things, but occasionally find time between slacking (..so much TV) to write mail or send a diff or two.

5. How did you become an OpenBSD developer? What do you think is required in order to join the OpenBSD project as a developer?

I got a mail from deraadt@ one day asking for a master.passwd line almost out of the blue. I think showing both an interest at working on something individually and together with a team is important.

8. OpenBSD tends to lead in development best practices does it work the other way around? Is there a process improvement the project started or aims to adapt from the oustide world?

I think the work on tame^Wpledge will be interesting, reviewing the diffs and commits has been a fascinating look at how programs are designed, but also where improvements can be made.

I also think that nicm@’s privsep/sandbox file(1) deserves some more attention, file is a utility that people run against anything, often as root, indiscriminately. It also shouldn’t be able to open sockets or write to files.

9. It’s been a long 20 years of amazing releases. What are you most proud of and what would you like to revisit/redo?

To be a part of it, even in a minimal role, for some 10 of those years, and now almost 4 as a developer.


 

1. Czy mógłbyś powiedzieć parę słów o sobie czytelnikom, którzy jeszcze Cię nie znają?

Jestem Bryan Steele (brynet@), publikuję na twitterze pod nickiem @canadianbryan oraz głównie marnuję czas na ircu i reddicie.

2. Dlaczego wybrałeś OpenBSD? Jak długo korzystasz z tego systemu?

Wybrałem OpenBSD po wypróbowaniu kilku różnych systemów z rodziny Unix. Pierwotnie byłem użytkownikiem DOSa/Windowsa, tak jak wiele dzieciaków urodzonych w latach 80tych, a wychowanych w 90tych. Odkryłem istnienie QNX w szkole na komputerach Unisys/Burroughs ICON, acz jedyne, co pamiętam, to granie w gry przygodowe i LOGO.

Przez pewien czas bawiłem się w domu systemem Unix na swoim 486, a później na komputerach P1 i AMD K6. Najpierw zdobyłem kopię Coherent UNIX. a następnie Slackware Linux, gdy w końcu uzyskałem dostęp do Internetu. Jakimś sposobem wylądowałem na OpenBSD w okolicach wersji 3.7. Używam go do dzisiaj.

3. Dlaczego czytelnicy, którzy jeszcze nie przyłączyli się do społeczności OpenBSD powinni tego spróbować?

To dobra społeczność, do której warto dołączyć, nawet jeśli nie czujesz się swobodnie przybierając na starcie jakąś aktywną rolę. Jest bardzo wiele bystrych osób pracujących nad fajnymi rzeczami. Sama ich obserwacja pozwala nauczyć się bardzo dużo.

Pierwszy raz używałem OpenBSD celem konfiguracji serwera IRC, aby rozszerzyć sieć znajomych do Kanady. Konwertowałem serwer po serwerze, gdyż stale okazywało się, że OpenBSD pasuje świetnie do szerokiego zakresu ról – od elastycznego routera/serwera, aż po desktop.

4. Czy używasz OpenBSD jako głównego systemu w domu oraz w pracy?

http://brynet.biz.tm/pub/slacker.png

:)

Tak. Używam OpenBSD na swoich laptopach i desktopach. Praca wykonana przez jsg@, kettenis@ oraz matthieu@ sprawia, że X działa świetnie na moim sprzęcie, a fantastyczna praca porterów utrzymuje wszystkie wyższe warstwy oprogramowania zaktualizowane i sprawia, że działają. Jest to niesamowite, biorąc pod uwagę ilość deweloperów oraz ilość godzin w ciągu każdego dnia.

6. Czy mógłbyś powiedzieć parę słów o obszarach Twojego zaangażowania w OpenBSD?

Rozpocząłem wysyłanie łatek dotyczących drobiazgów w okolicach 2009/2010 r. W 2010 nabyłem nowy, fajny dwurdzeniowy laptop AMD, który ‚po prostu działał’ za wyjątkiem wsparcia dla dynamicznego skalowania częstotliwości CPU. Zacząłem uczyć się o nowym sprzęcie AMD i czytać fajne dokumenty jak BKDG (BIOS Kernel Developer Guides). W ostateczności otrzymałem coś, co faktycznie działało. Wysłałem maila na listę tech@ oraz do deweloperów zajmujących się tą częścią systemu. Koniec końców moją zmianę zacommitował claudio@.

Ostatnio? Pracowałem nad swoimi projektami. Okazjonalnie znajduję trochę czasu pomiędzy obijaniem się (..tyle telewizji), by napisać drobnego maila lub wysłać jednego diffa lub dwa.

5. W jaki sposób zostałeś deweloperem OpenBSD? Co – Twoim zdaniem – jest potrzebne by zostać członkiem projektu w roli dewelopera?

Pewnego dnia, niczym grom z jasnego nieba, dostałem maila od deraadt@, w którym to mailu zostałem poproszony o linię z master.passwd. Myślę, że okazanie zainteresowania zarówno samodzielną pracą, jak i pracą w grupie, jest bardzo ważne.

8. OpenBSD zwykle przoduje w najlepszych praktykach deweloperskich. Czy działa to również w drugą stronę? Czy istnieją nowe praktyki, które projekt właśnie rozpoczął lub planuje zaadaptować z innych zewnętrznych projektów?

Uważam, że praca nad tame^Wpledge będzie bardzo interesująca. Przeglądanie diffów i commitów było dotąd fascynującym podglądem tego, w jaki sposób programy są one projektowane, jak również gdzie można dokonać ulepszeń.

Uważam ponadto. że zaimplementowany w file(1) przez nicm@ privsep/sandbox zasługuje na dużo więcej uwagi. File jest narzędziem, które ludzie uruchamiają na wszystkim, często jako root, nieroztropnie. Takie narzędzie nie powinno posiadać możliwości otwierania gniazd sieciowych czy zapisywania/nadpisywania plików.

9. To już długie 20 lat wspaniałych wydań. Z czego jesteś najbardziej dumny oraz do czego chciałbyś ponownie zajrzeć/zrobić inaczej?

Z bycia jego częścią, nawet w minimalnej roli, przez jakieś 10 z tych lat, a teraz prawie 4 jako deweloper.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *