Deweloperzy NetBSD-7.0: Leonardo Taccari

W ramach cyklu pytań i odpowiedzi od deweloperów NetBSD-7.0, zapoznamy się z Leonardem Taccari, dość świeżym deweloperem NetBSD, pracującym z tym systemem operacyjnym na biurku i rozwijającym system paczek pkgsrc.


 

In the series of questions and answers from the NetBSD-7.0 developers, we will meet Leoardo Taccari, a recent NetBSD committer, who works with this system on his desktop and maintains in this field pkgsrc packages.


 

1. For the readers who don’t know you yet, can you shortly introduce yourself?

Hello! I am Leonardo Taccari. In the real life I live in the Marche region, central Italy, between Macerata and Ancona where I am studying for a Master of Engineering in Computing and Automation at Università Politecnica delle Marche.

2. Why did you choose to run NetBSD? How long have you been using it? What are your ports (hardware platforms)?

I first started using it in 2006 or 2007. I was just looking for a free Unix-like operating system and tried a couple of them. I first read the various project goals and after trying NetBSD for a couple of months it was the system where I was more comfortable and sticked with it since then.

I am using NetBSD/amd64 and NetBSD/i386… …and now that I think about that… I have also a Banana Pi but still have not found time to use it!

3. For those readers that still haven’t joined the NetBSD community, why should they try NetBSD?

There are both technical and non-technical reasons. If you have not tried NetBSD and you would like to try it, just do it!, maybe in a unused machine or in a virtual machine. For the technical reasons project goals and features pages explain them pretty well. Regarding non-technical reasons (this can be an opinion! :)) I have found the NetBSD community very friendly and supportive.

4. In your professional environment, do you work with NetBSD?

Not strictly professional but for the various didactic projects that I had in the secondary school or university… yes I had never needed to run other operating systems (except for a project where I have used GNU/Linux… However, a of know-how that I had acquired as a pkgsrc maintainer helped me a lot for that).

5. How did you become a NetBSD developer? What do you think is required in order to join the NetBSD project as a developer?

I stressed pkgsrc developers with problem reports (luckily nearly always with patches) for about a decade and at some point they gave up! More seriously, few months ago Thomas Klausner and Benny Siegert offered to sponsorship me as mentors due to my contribution to pkgsrc.

I think the most important thing to become a developer it is just start helping out in whichever ways you can. Regarding pkgsrc please read The pkgsrc guide, pick a small outdated package (better if it is not very outdated and do not have a lot of patches) and try to update it to the latest stable version. Continue to do that, start to import new packages (regarding that, pkgsrc-wip is a great project to get more involved) and then try to pick up bigger packages; try to feed back pkgsrc patches upstream and so on… I think this is one of the best way to learn that.

Apart that, both regarding NetBSD and pkgsrc it is also very helpful to track -current, provide feedbacks and find possible problems.

6. Can you tell us about some NetBSD-related areas you work on?

I maintain various packages in pkgsrc and always try to update packages. I mostly use NetBSD as a desktop system and usually the packages that I touch reflect that.

7. Do you have an idea of the time you spend working on the NetBSD project?

I think that usually I spend some hours per week but I have never counted that to be honest. :-)

8. Please tell us about the strongest points and features of the 7.0 release.

Apart new drivers, more hardware supported and various improvements (for a complete list please give a look to the 7.0 change log there are two important changes in my opinion:

  • new DRM/KMS support (previously there was only drm(4) but it did not
    supported recent GPUs)
  • a lot of new ARM evaluation boards are now supported

1. Czy mógłbyś powiedzieć parę słów o sobie dla czytelników, którzy jeszcze Cię nie znają?

Witam! Nazywam się Leonardo Taccari. Mieszkam w Marchii, w środkowych Włoszech, między prowincjami Macerata i Ancona, gdzie studiuję, by zdobyć tytuł magistra inżyniera informatyki i automatyki na Politechnice Marchijskiej (wł. Università Politecnica delle Marche).

2. Dlaczego wybrałeś NetBSD? Jak długo korzystasz z tego systemu? Z którymi portami (platformami sprzętowymi) masz do czynienia?

Po raz pierwszy zacząłem używać NetBSD w 2006 lub 2007 roku. Szukałem wolnego systemu uniksopodobnego i wypróbowałem kilka z nich. Najpierw przeczytałem, jakie są cele projektu, a po kilku miesiącach wypróbowywania, NetBSD okazał się być wygodniejszy od pozostałych, więc od tamtej pory pozostałem przy tym systemie.

Używam NetBSD/amd64 i NetBSD/i386 i, skoro już o tym myślę… mam również Banana Pi, ale jeszcze nie znalazłem czasu, żeby je wykorzystać.

3. Dlaczego czytelnicy, którzy jeszcze nie przyłączyli się do społeczności NetBSD powinni tego spróbować?

Są przyczyny techniczne i pozatechniczne. Jeśli jeszcze nie próbowałeś/-aś NetBSD, a chciał(a)byś, po prostu to zrób! Przeznacz do tego jakąś nieużywaną maszynę lub uruchom maszynę wirtualną. Przyczyny techniczne są dość dobrze wytłumaczone na stronach project goals oraz features. Jeśli chodzi o przyczyny pozatechniczne (to może być opinia!:)), uważam, że społeczność NetBSD jest bardzo przyjazna i pomocna.

4. Czy w swoim środowisku zawodowym masz do czynienia z NetBSD?

To nie do końca profesjonalne zastosowania, ale w przypadku różnych projektów edukacyjnych w szkole średniej i na uczelni… tak i nigdy nie miałem potrzeby używać innych systemów (poza jednym projektem, w którym użyłem GNU/Linux). Niemniej, trochę obeznania, które nabyłem jako opiekun pkgsrc, bardzo mi w tym pomogło.

5. W jaki sposób zostałeś deweloperem NetBSD? Co – Twoim zdaniem – jest potrzebne by zostać członkiem projektu w roli dewelopera?

Przyciskałem deweloperów pkgsrc raportami o problemach (na szczęście prawie zawsze załączałem łatki) przez mniej więcej dekadę, aż w końcu się poddali. A tak poważnie, parę miesięcy temu, dzięki mojemu wkładowi w rozwój pkgsrc, Thomas Klausner i Benny Siegert zaoferowali mi zostanie moimi promotorami w uzyskaniu praw dewelopera i pomoc w charakterze mentorów.

Myślę, że by zostać deweloperem, najlepiej po prostu zacząć pomagać w jakikolwiek sposób. Jeśli chodzi o pkgsrc, przeczytaj The pkgsrc guide, wybierz małą, przestarzałą paczkę (najlepiej niezbyt przestarzałą i bez dużej liczby łatek) i spróbuj uaktualnić ją do najnowszej stabilnej wersji. Rób tak dalej, zacznij importować nowe paczki (dobrze jest się zaangażować w pkgsrc-wip), a potem próbuj wybierać coraz to większe paczki, staraj się przekazać łatki z pkgsrc programistom danego projektu i tak dalej… Myślę, że to jeden z najlepszych sposobów, żeby się tego nauczyć.

Poza tym — dotyczy to tak NetBSD jak pkgsrc — dobrze jest śledzić -current [gałąź rozwojową – przyp. tłum.], wyrażać opinię i wynajdywać możliwe problemy.

6. Czy mógłbyś powiedzieć parę słów o obszarach Twojego zaangażowania w NetBSD?

Opiekuję się różnymi paczkami w pkgsrc i zawsze staram się je uaktualniać. Używam NetBSD głównie jako system biurkowy, co dobrze odzwierciedla to, którymi paczkami się zajmuję.

7. Ile czasu zajmuje Ci praca w projekcie NetBSD?

Myślę, że zwykle zajmuje mi to kilka godzin tygodniowo, ale – szczerze mówiąc – nigdy tego nie liczyłem. :-)

8. Proszę przybliż nam najmocniejsze punkty i cechy charakterystyczne najbliższego wydania NetBSD-7.0.

Poza nowymi sterownikami, wsparciem większej ilości sprzętu i różnymi ulepszeniami (można rzucić okiem na całą listę zmian pod adresem 7.0 change log, moim zdaniem najważniejsze dwie zmiany to:

  • nowe wsparcie DRM/KMS (wcześniej było tylko drm(4), bez wspiercia najnowszych kart graficznych),
  • wsparcie masy różnych płyt rozwojowych opartych o procesory ARM.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *